Методична робота - Засідання педагогічної ради школи 29.11.2018 р.
Головна статті
Методична робота
Педагогічна рада №13 від 22.04.2021р.
Методичні рекомендації на 2020/2021 н.р.
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів протягом І семестру 2020/2021 н.р.
Підсумки роботи шкільних методичних об'єднань за І семестр 2020/2021 н.р.
Інформація про моделі навчання
Педагогічна рада 24.03.2021р.
Педагогічна рада 22.01.2021
Педагогічна рада 20.01.2021
Педагогічна рада 30.11.2020
Педагогічна рада 11.11.2020
Педагогічна рада 30.10.2020
Педагогічна рада 28.08.2020
Аналіз успішності учнів за І семестер 2019/2020
Семінар з природознавства
Педагогічна рада 29.08.2019
Для вчителів
Педагогічна рада 28.03.2019
Педагогічна рада 11.01.2019
Засідання педагогічної ради школи 29.11.2018 р.
Методична Робота
Відео-звіт вчителя німецької мови Караєвої Н.Х.
Накази
Засідання педагогічної ради 29 березня 2018 року
Засідання педагогічної ради 5 січня 2018 року
Засіданні педагогічної ради школи 30 листопада.2017 року
Засіданні педагогічної ради школи 31 серпня 2017 року
Засіданні педагогічної ради школи 21 березня 2017 року
Засідання педагогічної ради школи 05 січня 2017 року
Атастація вчителів
Методична скарбничка вчителів, які атестуються
Методична декада 2017
Методична сесія вчителів, які атестуються
Година відкритих думок «Палити чи не палити?»
Методичне об’єднання вчителів початкових класів
Методичне об’єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу
Методичне об’єднання вчителів іноземних мов та світової літератури
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Методичне об’єднання вчителів естетично-оздоровчого циклу

Порядок денний:

1. Про удосконалення режиму праці та відпочинку дітей молодшого та шкільного віку. Пошуки резервів збереження та зміцнення здоров’я дітей.

2. Про опанування уч­нями системи математичних знань як осно­ви формуван­ня відповідних компетентностей.

3. Про виконання рішень попередньої педради.

Рішення педагогічної ради по першому питанню:

1. Вчителям початкової школи - постійно використовувати здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі, зокрема на уроках «основ здоров’я», фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, «я досліджую світ».

2. Надавати щоденну допомогу батькам щодо усвідомлення їх соціальної ролі у збереженні здоров’я дитини.

3. Планувати один раз в місяць зустрічі з медичними працівниками школи з даного питання.

Рішення педагогічної ради по другому питанню:

1. Визначити основною метою діяльності пе­дагогічного колективу школи на етапах реалізації науково-методичної проблеми, а також впровадження нових Державних стандартів використання компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів до організації навчально-виховного процесу як необхідну передумову творчого зростання кожного вчителя й розвитку пізнавальної активності учнів.

2. Керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Олянич О.М.:

2.1. Активізувати роботу вчителів-предметників щодо використання компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльністного підходів при організації навчальної діяльності учнів, з цією метою на засіданнях шкільних методичних комісій розглянути питан­ня класифікації, доцільності та ефек­тивності використання методів, при­йомів, форм роботи, характерних для планування компетентністного уроку.

2.2.          Залучити членів методичного об’єднання до розробки планів-конспектів компетентнісно зорієнтованих уроків із кожної навчальної дисципліни. Підготовлені матеріали оформити у вигляді  методичного посібника  «На допомогу вчителю».

(до 01.05.2019 року)

  1. Вчителям математики Головатюк З.С., Качуровській Л.М., Шевчук Н.В., Приутеску О.Б.::

3.1. під час навчально-виховного процесу забезпечувати формування     математичних компетентностей учнів із використанням різноманітних форм і методів навчальної діяльності, усіх видів самостійної роботи,  дотримуючись  розробленого алгоритму.

3.2.          активніше залучати учнів школи до участі в роботі МАН, олімпіад, різноманітних конкурсах та до участі в заходах природничо-математичного циклу.

(протягом 2018/2019 навчального року)

4. Заступнику директора з НВР Качуровській Л.М. провести моніторинг формування математичних компетентностей учнів.


(грудень 2018 р., квітень 2019 р.)

5.Бібліотекарю школи Макусі Т.Ф. створити у бібліотеці фонд наукової, довідкової, науково-популярної та  пізнавальної літератури для учнів з особливими нахилами та яскраво вираженими здібностями.

(до 01.01.2019 року)
 
Користувачі : 1096
Зміст : 1031
Переглянути хіти змісту : 447542
На даний момент 458 гостей на сайті