Методична робота - Засідання педагогічної ради 5 січня 2018 року
Головна статті
Методична робота
Педагогічна рада №13 від 22.04.2021р.
Методичні рекомендації на 2020/2021 н.р.
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів протягом І семестру 2020/2021 н.р.
Підсумки роботи шкільних методичних об'єднань за І семестр 2020/2021 н.р.
Інформація про моделі навчання
Педагогічна рада 24.03.2021р.
Педагогічна рада 22.01.2021
Педагогічна рада 20.01.2021
Педагогічна рада 30.11.2020
Педагогічна рада 11.11.2020
Педагогічна рада 30.10.2020
Педагогічна рада 28.08.2020
Аналіз успішності учнів за І семестер 2019/2020
Семінар з природознавства
Педагогічна рада 29.08.2019
Для вчителів
Педагогічна рада 28.03.2019
Педагогічна рада 11.01.2019
Засідання педагогічної ради школи 29.11.2018 р.
Методична Робота
Відео-звіт вчителя німецької мови Караєвої Н.Х.
Накази
Засідання педагогічної ради 29 березня 2018 року
Засідання педагогічної ради 5 січня 2018 року
Засіданні педагогічної ради школи 30 листопада.2017 року
Засіданні педагогічної ради школи 31 серпня 2017 року
Засіданні педагогічної ради школи 21 березня 2017 року
Засідання педагогічної ради школи 05 січня 2017 року
Атастація вчителів
Методична скарбничка вчителів, які атестуються
Методична декада 2017
Методична сесія вчителів, які атестуються
Година відкритих думок «Палити чи не палити?»
Методичне об’єднання вчителів початкових класів
Методичне об’єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу
Методичне об’єднання вчителів іноземних мов та світової літератури
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Методичне об’єднання вчителів естетично-оздоровчого циклу

 

5 січня 2018 року у Чернівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №37 відбулося засідання педагогічної ради - круглий стіл з наступним порядком денним:

 1. Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2017/2018 н.р. і завдання на ІІ семестр щодо оптимізації контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень (відповідальна: директор школи Л.І.Оробець).
 2. Про стан підготовки випускників до ЗНО (відповідальна: заступник директора з НВР Качуровська Л.М.).
 3. Про результати моніторингу екологічної освіти в школі (відповідальна: заступник директора з НВР Качуровська Л.М.).
 4. Про стан охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку та стан відвідування учнями занять у І семестрі 2017/2018 н.р. (відповідальна: заступник директора з ВР  Приутеску О.Б.).
 5. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (відповідальна: директор школи Л.І.Оробець).
 6. Про виконання рішень попередньої педради.

 1. 1. Вирішили:

1.1. Педагогам школи:

1.1.1. Систематично відстежувати динаміку сформованості рівня навченості, визначати причини неуспішності та відпрацьовувати програми щодо їх ліквідації (впродовж ІІ семестру2017/2018 н.р.).

1.1.2. Планувати повторення навчального матеріалу з метою усунення прогалин в знаннях учнів (постійно).

1.1.3. В своїй роботі керуватися діючими Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (постійно).

1.1.4. Здійснювати індивідуальний підхід, виявляти доброзичливість і педагогічний такт у процесі контролю та оцінювання знань учнів(постійно).

1.1.5. Не припускатись формалізму, урізноманітнювати форми і методи контролю за рівнем навчальних досягнень школярів (постійно)..

1.2. Класним керівникам:

1.2.1. Вивчати питання якості знань учнів щотижня на годинах спілкування проводити роз’яснювальну роботу щодо значення якості освіти для самовизначення та самореалізації особистості (протягом навчального року).

1.2.2. Створити умови ефективної співпраці з батьками щодо застосування різних форм роботи задля підвищення якості навчального процесу.

1.3. Керівникам методичних об’єднань Петрінець І.М., Боднарюк О.М., Сірман Г.С., Олянич О.М., Верещиській А.М. заслуховувати на засіданнях питання якості знань учнів  (один раз у семестр).

1.4. Заступникам директора з НВР Мирошниченко Я.В., Качуровській Л.М.:

1.4.1. Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів 3 рази на рік. (вересень, грудень, травень).

1.4.2.Тримати на контролі питання накопичення балів навчальних досягнень та об’єктивність та виставлення тематичного, семестрового і річного оцінювання.

1.5. Соціально-психологічній службі Приутеску О.Б., Батринчук М.П.,

Лучик О.Б.:

1.5.1. Відстежувати соціально-побутові негаразди та конфліктні ситуації в неблагонадійних родинах задля соціальної реабілітації дитини, що сприятиме покращенню навчання. (постійно).

1.5.2.Здійснювати консультативну допомогу проблемним родинам для ефективної роботи школи і сім’ї з розвитку особистості школяра згідно плану роботу. (протягом навчального року).

 1. 2. Вирішили:

2.1. Заступнику директора з НВР Качуровській Л.М.:

2.1.1.Забезпечити освітні потреби на запити учнів при формуванні профілів  на діагностичній та профорієнтаційній основі

До 01.05. 2018 року

2.1.2. Здійснити контроль виконання заходів щодо підвищення рівня підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.

До 05.01..2018 року

2.1.3. Продовжити моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання

До 14.05.2018 року

2.1.4. Перевірити  виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів та об’єктивність їх оцінювання

До  10 січня 2018  року

2.1.5. Результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні  вивчати щороку та представляти педагогічній раді школи у серпні місяціє

2.2. Соціально-психологічній службі школи Батринчук М.П., Приутеску О.Б. посилити профорієнтаційну та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед старшокласників, їхніх батьків.

Впродовж ІІ семестру 2017/2018 н.р.

2.3. Керівникам шкільних методичних об’єднань Боднарюк О.М., Олянич О.М., Сірман Г.С. щорічно здійснювати комплексний глибокий аналіз змістових аспектів результатів ЗНО випускників школи з відповідних предметів та розробляти заходи щодо усунення причин низьких результатів ЗНО з основ наук.

 1. 3. Вирішили:

3.1. Вчителям природничих наук:

1.1.           на уроках забезпечувати відповідну навчально-дослідницьку діяльність, накопичення учнями екологічних  знань,   досвіду  природоохоронної роботи (постійно).

1.2.      систематично організовувати в школі позакласні виховні заходи екологічного спрямування.

3.2.            Керівнику методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Олянич О.М. розглядати питання екологічної освіти на засіданні методичного об’єднання (один раз на рік).

3.3.           Класним керівникам активно залучати батьків до проведення різноманітних екскурсій природничого характеру разом з дітьми з метою  прищеплення  майбутнім  господарям  країни загальнолюдських  цінностей  у  ставленні  до природи (постійно).

 1. 4. Вирішили:

4.1. Адміністрації школи:

4.1.1.Забезпечити безумовне дотримання статей 6, 12 Закону України «Про освіту»,  статті 3 Закону України «Про загальну середню освіту» та Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. №684.

Постійно

4.1.2.Тримати на контролі зарахування, відрахування та відвідування учнями навчального закладу.

Постійно

4.2. Класним керівникам:

4.2.1.  Після першого уроку надавати дані щодо причин відсутності учня на уроці (щоденно).

4.2.2. Забезпечувати наявність довідок, що підтверджують факт  зарахування учнів на навчання до іншого навчального закладу; документів, які підтверджують виїзд дитини за кордон;  медичних довідок та письмових заяв батьків, що підтверджують відсутність учнів під час навчального процесу.

4.3. Заступнику директора з ВР Приутеску О.Б.:

4.3.1. Подавати в управління освіти, службу у справах дітей міської ради та Національну поліцію інформацію про учнів, які не відвідують школу впродовж 10-и днів без поважних причин.

Щомісячно до 3 числа

4.3.2.Вживати конкретні заходи спільно з  працівниками служби у справах дітей міської ради та поліції щодо залучення до навчання учнів, які  систематично або тривалий час не відвідують  школу без поважних причин.

Постійно

4.3.3. Аналізувати стан відвідування учнями школи щомісячно та видавати відповідний наказ по школі 1 раз у семестр.

 1. 5. Вирішили:

5.1.Заступнику директора з НВР Качуровській Л.М. :

5.1.1. Тримати на контролі проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації у 2018 році відповідно до наказів управління освіти

(щомісячно).

5.1.2. Ознайомити вчителів з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації  при  ЧІППО у 2018 році  (до 15.01.2018 р).

5.2.         Вчителям після проходження курсів інформувати адміністрацію школи та надавати копію посвідчення. 
Користувачі : 1096
Зміст : 1031
Переглянути хіти змісту : 447543
На даний момент 582 гостей на сайті