Для батьків - Звіт директора Чернівецької ЗОШ І-ІІІступенів №37
Головна статті
Для батьків
Звіт директора Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Любові Оробець про роботу навчального закладу у 2021/2022 навчальному році
Контакти уповноважених органів Чернівецької міської ради, до яких може звернутися дитина
Зразок заяви про зарахування
Зразок згоди на обробку персональних даних
Зустріч з керівниками батьківських комітетів
Бюджетні кошти
Щодо поширення інформації про курс
Результати анкетування батьків про навчання під час карантину
Анкета для батьків про навчання під час карантину
Допоможемо дітям разом...
Кампанія проти кібербулінгу
Сторінка 13
Розклад уроків 2020/2021 н.р.
Тиждень інклюзії
День безпечного інтернету
Тиждень права
16 днів проти насильства
Сторінка 19
Звіт директора за 2019-2020 н.р.
Розклад дзвінків
Звіт директора школи 2019 р,
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
Звіт директора Чернівецької ЗОШ І-ІІІступенів №37
ГРАФІК проведення державних підсумкових атестацій в 2017/2018 н.р.
Отримання паспорта
Архітектурна доступність шкіл
Графіки проведення державних підсумкових атестацій 2016/2017 н.р.
Батьківські збори в 11 класу
Вартість харчування
Тест: Які ви батьки?
Комп’ютер: переваги та недоліки
Поради для батьків
Правила поведінки
Мобільні телефони – переваги і недоліки
Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини
Поради батькам, які бажають розвивати здібності своїх дітей
Поради для батьків
Декларація прав дитини

 

Аналіз роботи

Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37

за 2017 /2018 навчальний рік

У 2017/2018 навчальному році освітня діяльність у школі здійснювалася відповідно до Конституції  України, законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», Національної стратегії розвитку освіти нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і міських програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Школа діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням 20 сесії Чернівецької міської ради VІ скликання від 23.02.2012р. №418, зареєстрованого виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 29.03.1996р. із змінами від 24.09.2009р., який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно з Законом України «Про загальну середню освіту» заклад освіти створював оптимальні умови для отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну за п’ятиденним навчальним тижнем.

Робота педагогічного колективу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37  протягом навчального року була організована згідно плану роботи, затвердженого на засіданні педради № 8 від 31.08.2017 р. за такими напрямками:

  1. Управління освітнім процесом. Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття загальної середньої освіти . Організація виховного процесу..
  2. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти. методична робота, моніторингові дослідження якості освіти, організація роботи з розвитку та підтримки інтелектуальних та творчих здібностей учнів.
  3. Організація контролю і керівництва навчальним закладом.
  4. Охорона здоров’я  і життя дітей, учителів. Оздоровлення учнів. Заходи з безпеки життєдіяльності та охорони праці
  5. Фінансово-господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази школи

Навчально-виховна робота в школі була спрямована  на розвиток творчої особистості вчителя та учня, а також на вибір та апробацію найоптимальніших видів та форм роботи, оскільки педагогічний колектив працює другий рік над єдиною проблемою «Формування компетентної, творчої особистості в умовах модернізації освітнього процесу» та виховної проблеми «Формування оптимального мікроклімату учнівського колективу як засіб створення умов для самореалізації учня в соціумі як громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості»

 

Стан і розвиток шкільної мережі

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативної роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням. Усі діти шкільного віку на території обслуговування школи охоплені навчанням.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Мережа класів на 5 вересня

Навчальні роки

Початкова школа

Середня школа

Старша школа

Всього учнів

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість учнів

2013/2014

8

223

10

255

2

53

531

2014/2015

8

232

10

252

3

90

574

2015/2016

8

240

10

236

3

86

562

2016/2017

8

240

10

264

2

54

558

2017/2018

8

252

10

258

3

70

580

 

Старша школа функціонує як профільна з суспільно-гуманітарним напрямомо навчання: 10-А клас – правовий профіль, 10-Б, 11 класи- економічний.

Працевлаштування випускників

Адміністрація школи проводить моніторинг стану  навчання та працевлаштованняі випускників 9, 11 класів.

З випускників 2016/2017 навчального року 9 класів - 57 учнів продовжують навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 8 , у ПТНЗ  - 5,  у ЗНЗ – 44 (1 навчається у ліцеї-коледжі м.Варшава),

З випускників 2016/2017 навчального року 11 класу - 30 учнів продовжують навчання у  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 7, у ПТНЗ  - 1, у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредетації – 12 (6, 20% відповідають профілю навчання).

 

Аналіз кадрового забезпечення

У 2017/2018 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Всього вчителів 52, з них у відпустці по догляду за дитиною - 8. Повну вищу освіту має 50 вчителів,  двоє вчителів мають середню спеціальну  освіту.

18 вчителів школи мають педагогічне звання "старший учитель”,

7 вчителів – «учитель-методист»,

5 - нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України»,

2 – лауреати премії ім. Ю Федьковича.

Якісний склад педагогічного коллективу (44 педагоги):

спеціаліст вищої категорії – 26, що складає 59%,

спеціаліст І категорії – 5, що складає 11,3%,

спеціаліст ІІ категорії – 8, що складає 18,2%,

спеціаліст – 5, що складає 11,3%.

38% вчителів мають педагогічний стаж понад 20 років, а від 10 до 20 років – 41%, що свідчить про досить молодий колектив, але разом із тим про високий професійний потенціал учителів навчального закладу.

 

Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами

Методична робота в Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37

у 2017/2018 навчальному році спрямована на залучення педагогів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів  роботи, надання допомоги  вчителям у розвитку та підвищенні професійної компетентності.

Відповідно до наказу по школі №170  від 31.08.2017 р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» робота педагогічного колективу була спрямована  на реалізацію методичної проблеми «Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста» та ІІ етапу науково-методичної проблеми школи «Формування компетентної, творчої особистості в умовах модернізації освітнього процесу».

З метою цілеспрямованої роботи в школі створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчої групи учителів, практичний психолог.

Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

У школі діє налагоджена система роботи, яка представлена методичними об’єднаннями вчителів, метою яких є активізація  творчого потенціалу кожного вчителя методичного об’єднання,   допомога  вчителям у розвитку та підвищення професійної компетентності:

п/п

Назва методичного об’єднання

Керівник

1.

М/о вчителів початкових класів та вихователів ГПД

Петрінець І.М.

2.

М/о вчителів суспільно-гуманітарного  циклу

Боднарюк О.М.

3.

М/о вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури

Сірман Г.С.

4.

М/о вчителів природничо-математичного циклу

Олянич О,М.

5.

М/о вчителів естетично-оздоровчого циклу

Верещинська А.М.

6.

М/о класних керівників

Матрофайло Н.М.

У 2017/2018 н.р. в школі організовано психолого-педагогічний семінар з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти формування компетентної особистості педагога в умовах впровадження нових Державних стандартів» (керівник Батринчук М.П., психолог школи)

Здійснено необхідні організаційно-педагогічні заходи для успішного впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів.

Для реалізації цієї мети здійснювалася систематична різноманітна методична робота на рівні школи та активне залучення педагогів до методичних заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів.

Впродовж І семестру  2017/2018 н. р.  вчителі відвідували міські, обласні   семінари, конференції, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем. У даних заходах були не лише слухачами, але й ділилися досвідом.

Так, Боднарюк О.М., вчитель історії, керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, учитель-методист, залучена до роботи у творчій групі дослідження проблеми «Навчально-методичне забезпечення досліджень з історії міста Чернівців».

4 жовтня 2017 року Боднарюк О.М. побувала на зустрічі з громадським діячем та письменником Кором Роосом (Нідерланди), укладачем та редактором книг з історії Голокосту. К.Роос виступив з лекцією «Голокост – незабутня сторінка історії України».

Вчитель історії Нікіфорюк О.П. є учасником міського постійно діючого семінару «Використання ІКТ при викладанні суспільних дисциплін».

В жовтні 2017 р. Ольга Петрівна прослухала лекцію Гісема О., провідного спеціаліста Українського центру оцінювання якості освіти, організовану інститутом післядипломної педагогічної освіти, щодо методики складання тестів ЗНО, особливості його проведення.

Активно працює кафедра іноземних мов. Вчителі беруть участь у вебінарах, організованих «Macmillan Education», National Geographic Learning Ukraine та Інститутом післядипломної освіти (отримали відповідні сертифікати).

28 жовтня 2017 р. вчитель англійської мови Сірман Г.С., керівник методичного об’єднання вчителів іноземних мов, учитель-методист,  була учасницею TED конференції на тему «Освіта 21 століття. Освітні інновації в Україні», проведеної вперше у м.Чернівці, а у січні 2018 р. відвідала авторський семінар Є. Татарової у м. Кам’янень – Подільському.

Караєва Н.Х. , вчителька німецької мови, разом з учнями 6-8 класів долучилася до участі у міському заході - вернісажі «Німецькомовні поети Буковини»,  а І етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» у номінації «Німецька мова» приніс їй почесне ІІ місце.

Кузик Н.І., вчитель української мови та літератури, підготувала виступ для міського методичного об’єднання вчителів філологів на тему «15 тез Нового Закону про освіту».

Керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, вчитель географії та економіки, учитель-методист, Олянич О.М. у вересні 2016 року представляла свої дослідження  з проблеми «Елективні курси та факультативи економічного спрямування як ефективна форма розвитку фінансової грамотності та соціалізації учнів» в місті Києві на Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань». Педагог взяла участь у роботі семінару - практикуму для  педагогів, які викладають курс «Фінансова грамотність» з проблеми «Формування фінансової грамотності та компетентності. Ініціативність і підприємливість у школярів загальноосвітніх навчальних закладів» (квітень 2017 р.).

Олена Миколаївна постійно залучається до роботи журі Всеукраїнського турніру юних географів, ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з економіки.

Шинкура О.М., вчитель математики вже третій рік відвідує заняття школи молодого вчителя математики.

Вчитель фізики Андрійчук С.С., учитель-методист,  активно працює у  міському методичному об’єднанні вчителів фізики та астрономії, у складі журі міських предметних олімпіад та фахових учительських конкурсів.

Команда юних фізиків нашої школи нагороджена грамотою  ЧНУ ім. Ю. Федьковича (кафедра твердого тіла) за успішне проходження квесту «Цікава фізика», що є доказом плідної роботи вчителя з обдарованими дітьми.

Вчителі початкової школи теж є учасниками вебінарів: інтернет – марафон «Початкова школа», «Інтерактивна школа творчого вчителя» (Бурега Г.А.), онлайн курсів НУШ «Ed-era» (Мирошниченко Я.В., Бучковська Д.В., Бужняк Л.Д., Лучик О.Б., Вирега Ю.Г., Мінчуна М.О.), «Вчимося жити разом».

19 квітня 2018 року вчитель зарубіжної літератури Крайнічук Л.В. взяла участь у навчало-методичному семінарі «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах Нової української школи» проведений інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Вчитель фізичної культури Лучик М.О. була учасницею семінару-практикуму «Впровадження варіативного модуля черлідинг».

На основі проведеного анкетування з вчителями встановлено, що вчителі найбільше впроваджують у свою роботу проектні, мультимедійні та мережеві технології,  технологію «Створення ситуації успіху».

30 листопада 2017 р. на засіданні педагогічної ради (протокол №9) вчителі початкових класів ділилися досвідом використання мультимедійних технологій та їх вплив на рівень навчальних досягнень учнів.

На базі нашої школи проведено семінар-практикум вчителів предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітніх шкіл м. Чернівців з теми «Організація військово-патріотичного виховання та формування практичних навичок в учнів з основ військової справи.

Четверо наших педагогів: стала учасниками І віртуальної науково-практичної конференції «Талант і елітарність» у лютому 2018 р. Та представили свої напрацювання з певної теми, з них двоє відзначені особливими сертифікатами:

-          Боднарюк О.М.,вчитель історії та правознавства – «Громадянська освіта на уроках суспільних дисциплін та в позаурочний час»;

-          Сірман Г.С., вчитель англійської мови – «»Метод проектів як засіб розвитку творчої особистості учня»;

-          Петрінець І.М., вчитель початкових класів – «Національно-патріотичне виховання на засадах морально-естетичних цінностей»;

-          Приутеску О.Б., вчитель математики – «Розвиток творчиз здібностей з математики під час проведення позакласних заходів».

 

Намагаємося популяризувати кращий досвід наших вчителів через фахові періодичні та електронні видання.

Так, Олянич О.М., вчитель географії та економіки, опублікувала ряд статей як у друкованих виданнях, так і в електронних ЗМІ, наприклад, веб-ресурсі «Методичний портал», що підтверджено відповідним сертифікатом (№0000/54513).

Лаблюк І.М., вчитель української мови та літератури, друкувалася у місцевій газеті «Освіта Буковини» (№7, 17.02.2017 р.).

Сердулець А.В., вчитель початкових класів, поділилася досвідом роботи з теми «Види робіт з розвитку зв’язного мовлення першокласників» на сайті super-urok.ua.

Вчитель англійської мови Болтак І.С. відправила методичні матеріали «Електронне навчання на уроках англійської мови» до друку в журнал «Основа» та розмістила на власному блозі.

Блоги вчителів

Посилання

Олянич О.М., вчитель географії та економіки

Шкільний клуб підприємництва

http://cvzosh37.blogspot.com

Кіндрат О.Р., вчитель географії

Турклуб «Пілігрим»

http://piligrim.dannik.net/

Кузик Н.І., вчитель української мови та літератури

magiya-slova.webnode.com.ua

Нікіфорюк О. П., вчитель історії та правознавства

Nikiforiuk-Olga.ucoz.ua

Марцісь Л.А., вчитель ЗВ

http://zvsoch37.blogspot.com

Семенко Х.Д., вчитель обслуговуючої праці

http://zvsoch37.blogspot.com

 

За графіком та планами проводилися предметні тижні: фізкультури і спорту,  українознавства, іноземних мов, суспільних дисциплін та права, фізики, математики та інформатики, природничих наук, а також тематичні тижні з безпеки життєдіяльності.

Організовано участь учнів школи  у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіада з базових дисциплін (шестеро переможців) і конкурсах учнівської творчості.

Призери ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади у 2017/2018 н.р.

п/п

Прізвище та ім'я учня

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1.

Голяр Анастасія

8-А

біологія

ІІІ

Боднарюк О.Т.

2.

Олійник Інна

9-А

біологія

ІІІ

Боднарюк О.Т.

3.

Мардар Анастасія

10-Б

біологія

ІІ

Юрковська В.М.

4.

Гунчак Алла

9-А

економіка

ІІІ

Олянич О.М.

5.

Шпаковський Олександр

8-А

трудове навчання

ІІІ

Марцісь Л.А.

6.

Курик Андрій

9-А

трудове навчання

ІІІ

Марцісь Л.А.

Олійник Анастасія, учениця 9-А класу, здобула ІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології.

17 учнів школи залучені до занять  у Буковинській малій академії наук у сеціях:

-          англійська мова – Бровчук А., Галущак А. (8-Б клас);

-          мовознавство – Перепелюк А., Рогожа Д. (10-А лас);

-          історія та право – Овчаренко О., Величко А. (10-А клас);

-          фізика, астрономія – Гайсонюк А. (8-Б клас);

-          валеологія – Голяр А. (8-А клас);

-          медицина, біологія – Гунчак А., Лисюк Д., Михайлюк Н., Олійник І., Репушинська А., Шандор А. (9-А клас);

-          біологія – Кушнір А. (9-Б клас);

-          комп’ютерні науки – Шкраба І., Кочурка О. (9-А клас).

Переможці  у конкурсах учнівської творчості 2017/2018 н.р.

Конкурс

Прізвище, ім'я

по батькові

Клас

Місце

П.І.Б. вчителя

Міська краєзнавча конференція Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна»

напрямок «Мандрівник Буковини»

Закордонський Андрій

6-А

переможець

Кіндрат О.Р.

VІІІ Міжнародний мовно літературний конкурс

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Любчинська Анастасія

10-А

ІІІ

Кузик Н.І.

Обласний учнівський екологічний конгрес «Живи земле»

Номінація «Загальні екологічні проблеми»

Чобан Катерина

Фабрика Катерина

6

 

Бднарюк О.Т.

Регіональний вернісаж учнівських бізнес-ідей«Стартап юніор - 2»

бізнес-ідею «Good game Club» (Клуб доброї гри) відзначили в номінації «Оптимістичний підхід»

Щуо Орест

Гоменко Микита

10-Б

 

Олянич О.М.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»

Номінація «Історія України та державотворення»

Медведюк Микола

10-А

І

Боднарюк О.М.

Міський конкурс «Голод на Буковині у 1946-1947 р.р.: спогади очевидців»

Любчинська Анастасія

10-А

ІІ

Боднарюк О.М.

Міський етап обласного конкурсу учнівських творів –есе та учнівської науково-дослідницької конференції «Український вимір процесів європейської інтеграції»

Федорюк Марія

10-А

ІІІ

Нікіфорюк О.П.

ІХ Відкритої міської освітньо-наукової конференції учнівської молоді «ВСЕСВІТ-2018»

 

Куржос Олександр

Гунчак Алла

Михайлюк Наталія

 

7-Б

 

9-А

 

ІІІ

 

ІІІ

Андрійчук С.С.

Результати атестації педагогічних працівників

З метою  активізації творчої діяльності вчителів школи, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання та виховання пройшла чергова атестація педагогічних працівників.

У 2017/2018 н.р. атестацію проходять 9 педагогів, проведено чотири засідання атестаційної комісії. Всі вчителі провели відкриті уроки, виховні заходи під час методичної декади (троє вчителів атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист», троє - «старший учитель», 1 - на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії», 2 – «спеціаліст першої категорії»).

За рішенням шкільної атестаційної комісії та атестаційної комісії управління освіти результати атестації наступні:

Петрінець І. М., вчитель початкових класів, відповідає займаній посаді,  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;

Бужняк Л. Д.,  вихователь ГПД, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Бучковська Д. В., вчитель початкових класів, вихователь ГПД,  відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Боднарюк О. М., вчитель історії та правознавства, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»;

Сірман Г. С., вчитель англійської мови, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»;

Олянич О. М., вчитель географії та економіки, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»;

Юрковська В. М., вчитель біології, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;

Брилякова О. В., вчитель хімії, відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»;

Приутеску О. Б., вчитель математики, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ УЧНІВ

У навчальному закладі знаходяться на обліку 180 учня пільгового контингенту.

Із них 1 учениця – сирота, 28 учнів із сімей які перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення, 16 учнів напівсироти,

2 учнів постраждалі від аварії на ЧАЕС; 101 учнів – з багатодітних сімей,

11 учнів – інвалідів,   15 дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО, 4 учнів- переселенців, 2 учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», були організовані заходи:

Акція милосердя «Подаруй іграшку», під час якої були зібрані іграшки для молодших класів, акція, під час якої був зібраний одяг та взуття для дітей, які цього потребують.

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні молодших класів – групу продовженого дня.

У школі протягом навчального року було організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей сиріт, дітей – переселенців, дітей, батьки яких є учасниками АТО та дітей з малозабезпеченої сім’ї  (48 учнів), а також для всіх учнів 1-4 класів.

Наші успіхи

Допитливі. Розумні. Креативні

How English revealse my personality

Енергозбереження все починається з ідеї

Переможці Всеукраїнських олімпіад

Стартап юніор-2

Форум-театр

___________________________________________

Розвиваємо наші таланти

Буковинські пересмішники

Екологічний патруль

Садгірчани

Хор Веселка

Чернівецьк родзинки

Чернівецьк родзинки

______________________________________________

Ми українці, ми буковинці!

День вишиванки

День вишиванки старша школа

День укрїнської страви

Осінній ярмарок

Перше вересня

Розквітай, писанко!

___________________________________

У здоровому тілі здоровий дух

Буковинська миля

Волейбол вчителі учні

Змагання з футболу

Олімпійський тиждень

Олімпійський тиждень Гешко

Прибирання кладовища

Садигурська миля

Туризм

Туризм

__________________________________-

Матеріально технічна база школи

За бюджетні кошти придбано:

Папір офісний 10 шт. – 675 грн.

Водонагрівач –  3 тис. 966 грн.

Інвентар (лопати, совки, мітли)

Бруківка на частині подвір’я – 300 тис. грн.

Вогнегасники – 764 грн

2 комп’ютери


14 вогнегасників

Встановлено пожежну сигналізацію у початковій школі (вул.. Александрі,24) на суму 51тис. 454грн. 40коп.

Зроблено капітальний ремонт їдальні в основному корпусі (420 тис. грн..)

Бруківка на частині подвір’я – 300 тис. грн. (бюджетні кошти)

придбано 12 комп’ютерів і один принтер 3 в 1 на суму 112 912,80 грн.
 
Користувачі : 1096
Зміст : 1031
Переглянути хіти змісту : 447573
На даний момент 5 гостей на сайті