Практичний психолог

Батринчук Марія Петрівна

Практичний психолог Чернівецької гімназії  №19

Освіта:

У 1997 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Спеціальність:

практичний психолог, викладач педагогіки і психології дошкільної.

Стаж роботи:

34 роки

Кваліфікаційна категорія:

спеціаліст вищої категорії

Життєве кредо:

Візьми промінь світла

І спрямуй його туди,

Де панує темрява…

Візьми усмішку

І подаруй її тому,

Хто так її потребує.

Візьми доброту

І яви її тому, хто сам

Не вміє віддавати.

Візьми віру

І віддай кожному,

Хто не має її.

Візьми любов

І неси її всьому світові.

Професійне кредо:

«Якби дорослі частіше згадували, якими вони були в дитинстві, а діти більше задумувались, якими вони стануть дорослими, старість не поспішала б до людей, а мудрість не запізнювалася б.»

Підвищення кваліфікації:

Проблема, над якою працює психологічна служба:

Підтримка і зміцнення психічного здоров’я учнів, сприяння процесу адаптації в закладі освіти, формування в учнів установки на здоровий спосіб життя та повноцінний всебічний розвиток особистості.

Мета:

 • Підвищення ефективності навчально – виховного процесу через формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків та збереження цінності психічного здоров’я учасників навчально – виховного процесу.
 • Створення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку інноваційної особистості.
 • Сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі.

 

Завдання психологічної служби:

 • вивчати професійні наміри учнів з метою самовизначення та самореалізації;
 • допомагати учням адаптуватися до негативних впливів середовища;
 • виявляти дітей «групи ризику.»;
 • забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
 • здійснювати профілактику і корекцію в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;
 • здійснювати психологічний супровід інклюзивної освіти;
 • сприяти формуванню в учнів здорового способу життя;
 • здійснювати профілактику девіантної поведінки серед учнів школи;
 • проводити роботу з обдарованими дітьми;
 • сприяти розвитку творчого потенціалу учнів.

Основні види діяльності психологічної служби:

Діагностика – психологічне обстеження дітей і підлітків, їх груп та колективів, вивчення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

Корекція –здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

Профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних тосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

Реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.

 

У своїй діяльності практичний психолог керується Конституцією України; Декларацією прав людини; Конвенцією про права дитини; Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»; Етичним кодексом психолога; Положеннями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України: про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ 22.05.2018 №509 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337)); про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691); про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.01.2001 №330); наказом МОНУ від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»; листами МОНУ: від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»; від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»; листом МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.» та іншими нормативними та методичними матеріалами Міністерства освіти та науки України обласних та місцевих ланок освіти.

РОБОТА З УЧНЯМИ

11 жовтня з учнями 8 А класу проведено тренінг «Протидія проявів булінгу в учнівському середовищі», в результаті якого учні навчилися впізнавати прояви булінгу, диференціювати його від конфліктних ситуацій. Завдяки наочності, алегорії та прийомам аналогії учні активували механізми критичного мислення, обговорюючи передумови, механізми та наслідки булінгу. Вчилися доброзичливості, толерантності, емпатії.

Беручи до уваги виклики сьогодення та майбутній непростий вибір професії, з учнями 9Б класу було проведено бесіду: «Вивчення здібностей та нахилів учнів з метою професійного самовизначення». Обговорювались вподобання учнів, важливість правильного вибору професії, беручи до уваги результати електронного тестування «Вибір професії».

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ І БАТЬКАМ

Загальні рекомендації педагогам і батькам з надання допомоги дітям у запобіганні суїцидальної поведінки:

 

У випадку, коли ваші діти виявляють суїцидальні тенденції або відчай, слід поводитися так.

1. Залишайтеся самими собою, щоб дитина сприймала вас як щиру, чесну людину, якій можна довіряти.

2. Дитина має почуватися з вами на рівних, як із другом, це дозволить встановити довірчі, чесні стосунки. Тоді вона зможе розповісти вам про наболіле.

3. Важливо не те, що ви говорите, а як ви це говорите,чи є у вашому голосі щире переживання, турбота про дитину.

4. Майте справу з людиною, а не з «проблемою», говоріть з дитиною на рівних, не варто діяти як вчитель або експерт, розв’язувати кризу прямолінійно, це може відштовхнути дитину.

5. Зосередьте свою увагу на почуттях дитини, на тому, що вона замовчує, дозвольте їй вилити вам душу.

6. Не думайте, що вам слід говорити щоразу, коли виникає пауза в розмові, використовуйте час мовчання для того, щоб краще подумати і вам, і дитині.

7. Виявляйте щире співчуття й інтерес до дитини, не пере­творюйте розмови з нею на допит, ставте прості, щирі запитання («Що трапилося?», «Що відбулося?»), які будуть для дитини менш загрозливими, аніж складні розпитування.

8. Спрямовуйте розмову в бік душевного болю, а не від нього, адже ваш син або донька саме вам, а не чужим людям, може повідомити про інтимні, особисті, хворобливі речі.

9. Намагайтеся побачити кризову ситуацію очима своєї дитини, приймайте її сторону, а не сторону інших людей, які можуть завдати їй болю, або щодо яких вона може так вчинити сама.

10.Дайте синові чи доньці знайти свої власні відповіді, навіть тоді, коли вважаєте, що знаєте вихід із кризової ситуації.

11.Ваша роль полягає в тому, щоб надати дружню підтримку, вислухати, бути зі своєю дитиною, коли та страждає, навіть якщо вирішення проблеми начебто не існує. Дитина у стані горя, в ситуації безвиході може примусити вас почуватися безпорадним і дурним, але вам, на щастя, найчастіше і не слід приймати будь-яких певних рішень, негайно змінювати життя або навіть рятувати її – ваш син або донька врятуються самі, варто тільки довіряти їм.

12. І останнє – якщо ви не знаєте, що говорити, не кажіть нічого, просто будьте поруч!

Як помітити суїцид, який наближається

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Стрес (від англ. stress – напруга) – неспецифічна відповідь організму на будь-яку пред’явлену йому вимогу (Г. Сельє). Наслідком такого стресу може бути невроз, тобто функціональне захворювання нервової системи. Тоді страждає, в першу чергу, нервова система, її ресурси виснажуються, примушуючи працювати організм на межі.

Стрес може позначатися на навчанні (придбанні, застосуванні і переробці знань), що перешкоджає успішності. В основному в учнів стрес розвивається через великий потік інформації, через відсутність системної роботи в семестрі.

До стресу призводять:

 • сварки,
 • невдачі,
 • розчарування та інші події життя, які психіатри позначають як психічні травми.

Період навчання  значно впливає на формування особистості, тому проблема психічного здоров’я здобувачів освіти дуже актуальна. Проблема стресу складна і багатогранна. Стрес у навчальному процесі необхідно регулювати.

Стресу можна уникнути. Більшість здійснюють одну й ту ж помилку– починають робочий день з другорядних справ, розмінюючись на дрібниці. Експерти ж радять насамперед приділяти увагу тим завданням, які мають першорядне значення для кінцевого результату.

Основне правило: «Потрібно правильно розставити пріоритети». Щодня ви вирішуєте, що потрібно зробити передусім, щоб досягти своєї мети.

Якщо ми не можемо розв’язати проблему або робимо це не так, як хотілося б, виникає розпач. Намагаючись перебороти його, ми нерідко робимо помилки. Дуже розповсюджена помилка полягає в тому, що ми докладаємо занадто багато зусиль для вирішення незначної проблеми й у результаті викликаємо мимовільне збільшення емоційної напруги. Друга часта помилка – зосередження на відсутність успіху, острах помилки. Та плідним є запам’ятовування своїх досягнень, а не невдач .

Основними причинами появи стресу у  є великі навчальні навантаження, які з’являються з-за великої кількості завдань з різних навчальних дисциплін. Все це призводить до поспіху і постійної нестачі часу. Найчастіше учні відновлюють сили міцним сном і спілкуванням з друзями та близькими людьми. Стрес – це невід’ємна частина повсякденного життя кожного учня. Реакція на стрес, як і початок трудового дня, режим харчування, рухова активність, якість відпочинку і сну, взаємини з оточуючими, є складовими частинами способу життя.

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГАМ:

ПРОТИДІЯ СТРЕСУ

Визначте негативні чинники, що призводять до виникнення у Вас стресу. Намагайтеся уникати їх або за допомогою позитивного мислення змініть своє ставлення до них.

Забезпечуйте високий життєвий потенціал у здоров’ї, освіті, діяльності, сім’ї, позитивному мисленні.

Навчіться розслаблятися тілом, думкою тощо. Стрес викликає загальну напругу. Розслаблення ж, навпаки, протидіє стресу. Уміння розслаблятися – секрет боротьби зі стресом.

Зробіть паузу: у спілкуванні порахувати до 10; вийти з приміщення. Такі «перерви» потрібно робити якнайчастіше в ті моменти, коли відбувається втрата самоконтролю.

Слід примусити стрес працювати на Вас, а не проти Вас, опануйте головне уміння: перетворити негативні події у позитивні.

Оволодіти теорією та практикою позитивного мислення. Позитивне мислення – це головний людський інструмент забезпечення здоров’я і благополуччя.

 

Адаптація 1 клас

Адаптація 5-х класів

Підлітковий вік/a>

Соціально-психологічний тренінг з учнями 5-Б класу “Вміння володіти емоціями під час війни”

Участь у конкурсі, який організував БФ “Рокада”. Спільно з учнями 9-Б класу та психологічною службою школи були нагородженні ІІ місцем в номінації найкращий відеорорлик “СТОП насилля”.

Проведення вправ, які спрямовані на відновлення емоцій та відчуттів під час навчального процесу.

Заняття з елементами тренінгу з учнями ВПО “Школа – твій дім”

В рамках тижня інклюзивної освіти проведено з учнями 9-А класу тренінг ” Людина- серед людей”. Спромаваний на толерантне ставлення до з ООП.

10 березня  2023 року на базі нашої школи відбувся практикум для педагогів ЗОШ #37 та #38, проведений спеціалістами Чернівецького міського інклюзивно-ресурсного центру#2. Обговорення стосувалося адаптації та модифікації навчального процесу для дітей з особливими освітніми потребами.

13.03.2023 року соціально-психологічна служба провела заняття з елементами тренінгу для підопічних КЦ “Турбота”. Дякуємо за гарно проведений час)

13 лютого 2023 року відбулося розширене засідання Ради школи. Соціальна- психологічна служба підготувала для голів бтьківського комітету алгоритм дії подолання стресових ситуацій.

02 березня учні 9 – 11класів разом із соціальним педагогом Чернівецької ЗОШ 37 Оксаною Василівною Ящук мали нагоду завітати в ЧПМЛ. Працівники ліцею організували для учнів екскурсії навчальними кабінетами, майстернями, лабораторіями, спортзалом, автодромом та стадіоном.
Сьогодні для учнів Чернівецької загальноосвітньої школи 37 інспекторами СЮП ВП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проведено профілактичну бесіду щодо недопущення участі школярів до антисоціальних неформальних рухів. Також під час спілкування поліцейські нагадали дітям про їх основні права та обов’язки, роз’яснили, як не стати жертвою злочину та куди слід звертатись у випадку протиправних дій стосовно дітей.

22 березня 2023 було проведено тренінг “Вчитель/вчителька НУШ: партнер, мотиватор, інноватор” методистом початкової школи Марією Петрівною Палійчук. Кожен з учасників мав можливість на собі випробувати цікаві вправи.

Позитивізм, готовність висловлюватись та прислуховуватись об’єднали вчителів у єдину команду, яка готова впроваджувати нові стандарти освіти.
Дякуємо пані Марії за те, що ми надихнулись на подальшу творчу працю.

29 березня  разом з учнями ЧЕРНІВЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №37 мали чудову нагоду долучитися до благодійного ярмарку-фестивалю на підтримку ЗСУ, де були задіяні діти- сироти та діти позбавленні б\п

До Перемоги ведуть наші творчі дороги

Соціальний педагог та практичний психолог ЗОШ №37 отримали міжнародний сертифікат.
????У січні- березні 2023 пройшли навчання за Міжнародною програмою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “РАЗОМ ІЗ НОБЕЛІВСЬКИМИ ЛАУРЕАТАМИ: ЦІННОСТІ, ДОСВІД, ЗНАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОТОЧУЮЧОГО СВІТУ”.
????Пройшовши всю програму, педагоги отримали Міжнародний Сертифікат, з присвоєнням кваліфікації “Міжнародний вчитель/ викладач”, а також “Міжнародний керівник категорії “Б” в галузі освіти” (згідно класифікації ЮНЕСКО).
Цей Сертифікат визнається Міністерством освіти і науки України та надає право вчителям викладати за кордоном.
Шкільна родина 5 квітня долучилася до благодійного концерту на підтримку ЗСУ. Дякуємо Святослав Край та його колегам-артистам за прекрасний концерт.
7 квітня 2023 року психологічна служба взяла участь у тренінгу на тему:”Запобігання та протидія гендерно зумовленого насильства”,який був організований БГО “Конвіктус Україна”. Дякуємо Мар’яні Зубатюк та Анатолію Хоміку за цікавий і змістовний тренінг.
В учнів тривають канікули, а педагоги продовжують навчатися. Сьогодні, організація HIAS провела тренінг на тему:”Основні концепції гендерно зумовленого насильства та безпечні перенаправлення”. Дякуємо Трифан Марії та Гергель Юлії за проведення тренінгу.
12 квітня на базі Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 відбувся круглий стіл «Взаємодія команди суб’єктів соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: досвід, проблеми, пропозиції» у рамках Всеукраїнського проєкту «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі». Дякуємо організаторам за участь у чудовому заході.