Інформаційна доступність/ ЗУ “Про освіту”, стаття 30

1. СТАТУТ ГІМНАЗІЇ

2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

3.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

4. ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

6. КАДРОВИЙ СКЛАД ГІМНАЗІЇ

7. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2023/2024 н.р

8. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

9. МЕРЕЖА КЛАСІВ СТАНОМ НА 01.10.2023

10. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – УКРАЇНСЬКА

11.НАЯВНІСТЬ ВАКАНТИХ ПОСАД В ГІМНАЗІЇ

12.ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ГІМНАЗІЇ ТА ВІЛЬНІ МІСЦЯ У КЛАСАХ СТАНОМ

НА 22 ЛЮТОГО 2024 РОКУ

13. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКА  ДО НОВОГО 2023/2024 н.р.

14. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

15. РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

16. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ГІМНАЗІЇ

17. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

18. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

(в ЇДАЛЬНІ)

19.Наказ про організацію роботи з профілактики правопорушень антисоціальних явищ та булінгу серед учнів.

20. ЗАХОДИ  СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ 

21.Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

22. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

23. Наказ Про затвердження заходів  щодо запобігання і протидії корупції на 2023 рік.

24. НАКАЗ ПРО ДОТРИМАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ 

25.Робота батьківської організації “Надія”

 

Положення про академічну доброчесність

Кошторис на 2023 рік і фінансовий звіт про надходження бюджетних коштів