Економічний профіль

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості тру­дового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни.

Правовий профіль

Питання правової освіти та правового виховання населення завжди перебували у центрі уваги науковців та практиків, особливо у період радянської держави. Після проголошення незалежності в Україні проблемам правової освіти, на жаль, не приділялась належна увага, що зумовило невисокий рівень правової культури українського суспільства, особливо у сільській місцевості, поширеного явища набув правовий нігілізм. Ці проблеми набули загрозливого розмаху, що зумовило прийняття низки нормативно-правових актів, які своїм основним завданням мають покращення ситуації із рівнем правової культури населення, зокрема сільського. Ця проблематика, на наш погляд, є надзвичайно актуальною і, зважаючи на це, неодноразово піднімалась в постановах Верховної Ради України, указах Президента України.