“Послуги, пов’язані з базами даних (доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу)”

Послуги, пов’язані з базами даних (доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу)